25.07.2017

Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017

Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017  – Energinet i GAZ-SYSTEM będą kontynuować działania zmierzające do realizacji projektu Baltic Pipe.

Pierwsza faza Procedury Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe potwierdziła zainteresowanie rynku realizacją tego projektu poprzez potwierdzenie wystarczającego popytu na przesył gazu z Morza Północnego przez Danię i Morze Bałtyckie do Polski. Na podstawie oceny wyników pierwszej fazy Procedury Open Season 2017 zainicjowanej w czerwcu operatorzy duńskiego i polskiego systemu przesyłowego, Energinet i  GAZ-SYSTEM, podjęli decyzję o kontynuowaniu działań zmierzających do realizacji projektu Baltic Pipe.

Obaj operatorzy rozpoczną teraz niezbędne badania i analizy techniczne, środowiskowe poprzedzające rozpoczęcie prac budowlanych gazociągu, pod warunkiem podjęcia w 2018 roku pozytywnej decyzji inwestycyjnej.

Kolejnym etapem realizacji projektu Baltic Pipe jest rozpoczęcie drugiej, wiążącej fazy Procedury Open Season 2017, której uruchomienie planowane jest na dzień 5 września 2017 r. Oczekiwanym rezultatem tej fazy Procedury Open Season jest zawarcie przez uczestników rynku umów przesyłowych na okres 15 lat gazowych.

Więcej informacji na temat projektu:
• GAZ-SYSTEM S.A.
• Energinet  

KONTAKT:

ENERGINET
Sofie Leweson, SLE@energinet.dk, +45 30 67 47 03

GAZ-SYSTEM
Adam Marzecki, adam.marzecki@gaz-system.pl, +48 22 220 17 07
Agnieszka Ozga, agnieszka.ozga@gaz-system.pl, +48 22 220 17 50

DODATKOWE INFORMACJE

Czym jest procedura  Open Season?

Wiążąca procedura, w ramach której Energinet.dk i GAZ-SYSTEM S.A. zapraszają uczestników rynku gazu do składania ofert na zdolności przesyłowe udostępnione w ramach projektu Baltic Pipe. Uczestnicy rynku są zobowiązani złożyć finansowo wiążące oferty i na tej podstawie nabyć zdolności przesyłowe w celu przesyłania gazu na okres 15 lat. Procedura Open Season ma na celu określenie, czy - jak wykazuje wstępna analiza - połączenie jest finansowo opłacalne.

Przeczytaj więcej
ENERGINET: Baltic Pipe Project
GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.