12.07.2017

GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC „UKRTRANSGAZ” zwiększają zdolności przesyłowe w kierunku Ukrainy

Polski Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  oraz Public Joint Stock Company “UKRTRANSGAZ”, od 1 września 2017 r., planują zwiększenie zdolności przesyłowych w kierunku Ukrainy.

Operatorzy uzgodnili, że będą oferować całkowitą zdolność przerywaną w punkcie Hermanowice w kierunku Ukrainy (ID 402402) na poziomie:

  • 2 825 000 kWh/h (250 000 m3/h) w okresie od 1 września do 30 kwietnia
  • 1 887 100 kWh/h (167 000 m3/h) w okresie od 1 maja do 31 sierpnia.

Po stronie GAZ-SYSTEM usługa będzie realizowana na zasadach przerywanych warunkowo ciągłych (przepustowość na zasadach przerywanych warunkowo ciągła).

Po stronie GAZ-SYSTEM zdolności przesyłowe w punkcie Hermanowice kierunek Ukraina  (ID 402402), ponad 1 887 100 kWh/h (167 000 Nm3/h) zostaną udostępnione w produktach miesięcznych, dobowych i śróddziennych. 
Ostateczne oferowane zdolności dla poszczególnych miesięcy po stronie GAZ-SYSTEM zostaną określone zgodnie z harmonogramem wynikającym z kalendarza aukcji.

Dostępna przepustowość po stronie GAZ-SYSTEM będzie oferowana na platformie aukcyjnej GAZ-SYSTEM Aukcje (GSA) w terminach wynikających z kalendarza aukcyjnego opublikowanego przez ENTSOg, zgodnie z zasadami określonymi  w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013.
PJSC „Uktransgaz” i GAZ-SYSTEM będą dążyli do harmonizacji produktów i mechanizmów ich alokacji po obu stronach systemu.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.