14.06.2017

Wyniki przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Ciechocinku

GAZ-SYSTEM informuje o zamknięciu i rozstrzygnięciu 9.06.2017 r. pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ciechocinku.

Link do informacj o przetargu znajduje się tutaj.

Do przetargu przystąpił jeden oferent, firma SIME Polska Sp. z o.o., 96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 31, i zaproponował cenę 51.250,00 zł netto. Złożona oferta spełniała wszystkie wymogi formalne, a tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

W związku z powyższym, przetarg rozstrzygnięto na rzecz firmy SIME Polska Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Warszawska 31.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.