14.06.2017

Wyniki przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Ciechocinku

GAZ-SYSTEM informuje o zamknięciu i rozstrzygnięciu 9.06.2017 r. pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ciechocinku.

Link do informacj o przetargu znajduje się tutaj.

Do przetargu przystąpił jeden oferent, firma SIME Polska Sp. z o.o., 96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 31, i zaproponował cenę 51.250,00 zł netto. Złożona oferta spełniała wszystkie wymogi formalne, a tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

W związku z powyższym, przetarg rozstrzygnięto na rzecz firmy SIME Polska Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. Warszawska 31.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.