19.05.2017

Operatorzy Systemów Przesyłowych Gazu z Europy Środkowo-Wschodniej publikują Regionalny Plan Inwestycyjny 2017 (CEE GRIP 2017)

GAZ-SYSTEM, wraz z Operatorami Systemów Przesyłowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przygotował CEE GRIP 2017, który zawiera szczegółowe informacje na temat planowanych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Plan regionalny został opracowany zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.

Trzecia edycja planu regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej jest ściśle powiązana z dziesięcioletnim planem rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym 2017 (TYNDP 2017). CEE GRIP 2017 uzupełnia TYNDP 2017, przekazując szczegółowe informacje w ujęciu regionalnym na temat scenariuszy dostaw gazu ziemnego, integracji rynków i bezpieczeństwa dostaw gazu. W CEE GRIP 2017 szczególny nacisk położono na:
• rozwój infrastruktury gazu ziemnego w regionie CEE;
• szczegółowe analizy możliwości rozwoju infrastruktury pod kątem zapewnienia  bezpieczeństwa dostaw i integracji rynkowej;
• opracowanie regionalnego podejścia do scenariuszy dostaw gazu i zapotrzebowania na paliwo gazowe;
• analizę współczynnika N-1 dla regionu CEE w perspektywie najbliższych 10 lat;
• potencjał rozwoju gazu ziemnego w sektorze transportowym.

GAZ-SYSTEM zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach dotyczących CEE GRIP 2017 oraz do uczestnictwa w dedykowanych warsztatach, które odbędą się 20 czerwca 2017 roku w Pradze (adres: Na Pankráci 125, Praga 4, od godz. 14).

Uwagi do raportu oraz wnioski rejestracyjne na warsztaty powinny zostać przesłane do 9 czerwca 2017 r. na następujący adres mailowy: ceegrip@net4gas.cz (osoba kontaktowa: Zuzana Procházková).

CEE GRIP 2017, wraz z załącznikami, jest dostępny na stronie internetowej GAZ-SYSTEM oraz ENTSOG.


***
W opracowanie Regionalnego Planu Inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej zaangażowanych było 18 OSP z 10 państw: Trans Austria Gasleitung GmbH, GAS CONNECT AUSTRIA GmbH (Austria), Bulgartransgaz EAD (Bułgaria), Plinacro d.o.o. (Chorwacja), NET4GAS, s.r.o. (Czechy), Fluxys TENP GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, terranets bw GmbH (Niemcy), FGSZ Ltd., Magyar Gáz Tranzit Zrt. (Węgry), GAZ-SYSTEM (Polska), Transgaz SA. (Rumunia), eustream, a.s. (Słowacja), PLINOVODI d.o.o. (Słowenia).

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.