28.02.2017

Nowelizacja Rozporządzenia dotyczącego procesu przyłączeniowego

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10.01.2017 r. wprowadziło zmiany w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego w zakresie przyłączania odbiorców do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Zmiany dotyczą zarówno odbiorców z grupy przyłączeniowej C, czyli podmioty zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją albo magazynowaniem paliwa gazowego, posiadające instalację skroplonego gazu ziemnego lub prowadzące działalność wydobywczą z kopalń, jak też odbiorców z grupy przyłączeniowej A, czyli pozostałych odbiorców, których urządzenia, instalacje i sieci są bezpośrednio przyłączone do sieci przesyłowej.

Zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia od 7 lutego 2017 roku istnieje możliwość:

- w przypadku odbiorców z grupy przyłączeniowej A przyłączenia do sieci gazowej przesyłowej o średnicy mniejszej niż DN 1300, urządzeń i instalacji o mocy przyłączeniowej 45 000 m3/h lub większej, jeśli nie są przyłączone do sieci dystrybucyjnej;

- w przypadku odbiorców z grupy przyłączeniowej A przyłączenia do sieci gazowej przesyłowej o średnicy mniejszej niż DN 1300, urządzeń i instalacji służących wyłącznie do zasilania pojazdów gazem ziemnym, niezależnie od ich mocy;

- w odniesieniu do odbiorców z grupy przyłączeniowej C, przyłączenia  do sieci przesyłowej gazowej o średnicy DN 1300 lub większej  wyłącznie tych  urządzeń i instalacji, z wykorzystaniem których prowadzona jest działalność w zakresie przesyłania paliw.

Pełna wersja Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania gazowego jest dostępne w Strefie Klienta w zakładce Akty prawne z zakresu gazownictwa.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.