09.01.2017

GAZ-SYSTEM: w 2016 r. ponad miliard złotych dofinansowania z Unii Europejskiej

Ostatnia z podpisanych w 2016 r. umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dotyczy budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław. Projekt otrzymał wsparcie Unii Europejskiej w wysokości 340 mln zł. Tym samym GAZ-SYSTEM w 2016 r. podpisał z INiG* umowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę ponad 1,009 miliarda zł.

Dzięki zaangażowaniu GAZ-SYSTEM w pozyskanie funduszy unijnych, Spółka nie ponosi wysokich kosztów inwestycji. Przy tej skali projektów istotne jest utrzymanie stabilności finansowaniapowiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Kliknij, aby powiększyć


Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław o długości ok. 130 km i średnicy 1000 mm przebiegnie przez województwa dolnośląskie i opolskie. Wszystkie cztery dofinansowane gazociągi stanowić będą ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.

 

* Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy pełni funkcję Instytucji Wdrażającej działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

pobierz informację prasową: GAZ-SYSTEM: w 2016 r. ponad miliard złotych dofinansowania z Unii Europejskiej

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.