09.01.2017

GAZ-SYSTEM: w 2016 r. ponad miliard złotych dofinansowania z Unii Europejskiej

Ostatnia z podpisanych w 2016 r. umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dotyczy budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław. Projekt otrzymał wsparcie Unii Europejskiej w wysokości 340 mln zł. Tym samym GAZ-SYSTEM w 2016 r. podpisał z INiG* umowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę ponad 1,009 miliarda zł.

Dzięki zaangażowaniu GAZ-SYSTEM w pozyskanie funduszy unijnych, Spółka nie ponosi wysokich kosztów inwestycji. Przy tej skali projektów istotne jest utrzymanie stabilności finansowaniapowiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Kliknij, aby powiększyć


Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław o długości ok. 130 km i średnicy 1000 mm przebiegnie przez województwa dolnośląskie i opolskie. Wszystkie cztery dofinansowane gazociągi stanowić będą ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.

 

* Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy pełni funkcję Instytucji Wdrażającej działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

pobierz informację prasową: GAZ-SYSTEM: w 2016 r. ponad miliard złotych dofinansowania z Unii Europejskiej

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.