22.12.2016

Konsultacje rynkowe treści porozumienia międzyoperatorskiego dla połączenia Polska – Ukraina

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC „UKRTRANSGAZ" zamierzają zawrzeć aktualizację porozumienia międzyoperatorskiego dotyczącą połączenia międzysystemowego funkcjonującego w oparciu o stacje w Drozdowiczach i Hermanowicach.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych, operatorzy zachęcają wszystkich uczestników rynku do zapoznania się z treścią projektu umowy, w zakresie:
1) zasad procesu sprawdzania zgodności nominacji,
2) zasad alokacji ilości gazu,
3) procedury komunikacji w przypadku zdarzeń wyjątkowych.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 marca 2017 r. przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się tutaj, na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl

Po zakończeniu procesu konsultacji rynkowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC „UKRTRANSGAZ” przeanalizują zebrane uwagi i jeśli będzie to konieczne dokonają zmian w treści umowy dotyczącej połączenia międzysystemowego.

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.