22.12.2016

Konsultacje rynkowe treści porozumienia międzyoperatorskiego dla połączenia Polska – Ukraina

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC „UKRTRANSGAZ" zamierzają zawrzeć aktualizację porozumienia międzyoperatorskiego dotyczącą połączenia międzysystemowego funkcjonującego w oparciu o stacje w Drozdowiczach i Hermanowicach.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych, operatorzy zachęcają wszystkich uczestników rynku do zapoznania się z treścią projektu umowy, w zakresie:
1) zasad procesu sprawdzania zgodności nominacji,
2) zasad alokacji ilości gazu,
3) procedury komunikacji w przypadku zdarzeń wyjątkowych.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w terminie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 marca 2017 r. przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się tutaj, na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl

Po zakończeniu procesu konsultacji rynkowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC „UKRTRANSGAZ” przeanalizują zebrane uwagi i jeśli będzie to konieczne dokonają zmian w treści umowy dotyczącej połączenia międzysystemowego.

 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.