18.03.2016

GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi cykliczny dialog z dostawcami

Po raz kolejny GAZ-SYSTEM S.A. zaprosił współpracujących dostawców na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji zamówień dotyczących rozbudowy infrastruktury gazowej w perspektywie rozwoju sieci przesyłowej do 2027 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 85 firm.

"Inicjatywa cyklicznych spotkań z dostawcami wpisuje się w strategię firmy. GAZ-SYSTEM S.A. planuje kontynuację programu inwestycyjnego, dlatego dba o relacje biznesowe i kształtuje standardy na rynku zamówień. Wymiana opinii i doświadczeń pozwala na wypracowanie takich rozwiązań, które satysfakcjonowałyby zarówno nas – inwestora, jaki i naszych partnerów – wykonawców. Z tego względu spółka będzie kontynuowała spotkania z kontrahentami." – powiedział otwierający spotkanie Wiceprezes Zarządu, Pan Artur Zawartko.

Podczas spotkania przedstawiciele spółki zaprezentowali strategiczną perspektywę rozwoju i plany inwestycyjne do 2018 i 2027 r. Bardzo szczegółowo przedstawiono wymogi dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej. Dodatkowo omówiony został system zapewnienia jakości w procesie projektowania i realizacji inwestycji, polityka zakupowa i rola komunikacji w procesie inwestycyjnym.

„Spotkania dla dostawców realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. to ważna inicjatywa z perspektywy wykonawcy robót budowlanych. Przede wszystkim pozwalają zaplanować potencjał kadrowy i sprzętowy, czyli racjonalnie zarządzać zasobami firmy. Na podstawie przedstawianych planów można kreować długofalową strategię firmy. Spotkania są również doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami GAZ-SYSTEM S.A., co przekłada się później na łatwiejszą komunikację w procesie przygotowania ofert.” – powiedział Jakub Wolański, ZRUG.

Jak zawsze spotkanie miało charakter konstruktywnej dyskusji, podczas której przedstawiciele dostawców i GAZ-SYSTEM S.A. wymieniali się doświadczeniami oraz wskazali obszary do dalszej współpracy.

Poniżej fotorelacja:

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.