07.03.2016

Spotkanie dla dostawców

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A zaprasza Wykonawców robót budowlanych, usług projektowych oraz wykonawców nadzoru budowlanego na spotkanie informacyjne pt. „Zamówienia na realizację planu rozbudowy infrastruktury GAZ-SYSTEM S.A. w perspektywie rozwoju sieci do 2027 roku”.

Celem spotkania jest prezentacja planów inwestycyjnych i planu zamówień GAZ-SYSTEM S.A. oraz standardów jakościowych. Tematyka spotkania obejmować będzie m.in.:

  1. perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. 2018-2027,
  2. Plan Inwestycyjny 2016-2018,
  3. Plan Zamówień 2016,
  4. System Zapewnienia Jakości  w procesie realizacji i projektowania inwestycji,
  5. przetargi strategiczne GAZ-SYSTEM S.A. – podsumowanie doświadczeń,
  6. rola komunikacji w procesie inwestycyjnym.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2016 r. w godzinach 9.30-14.00 w siedzibie GAZ-SYSTEM S.A. przy ul. Mszczonowskiej 4 w Warszawie. W celu rejestracji, prosimy o przesłanie wypełnionego właściwego formularza zgłoszeniowego na adres polityka.zakupowa@gaz-system.pl do 9 marca 2016.

Ze względu  na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o rejestrację  tylko jednego reprezentanta Państwa organizacji. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

Szczegółowa agenda spotkania zostanie przekazana zainteresowanym wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w dniu 11 marca 2016 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.
W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.