07.01.2015

Nowe możliwości importu gazu ziemnego do Polski z kierunku zachodniego

Od 1 stycznia 2015 roku Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. udostępnił klientom nowe techniczne możliwości importu gazu do Polski z kierunku zachodniego z wykorzystaniem gazociągu jamalskiego. Było to możliwe dzięki rozbudowie punktu we Włocławku.
 
Możliwość importu gazu z kierunku zachodniego z wykorzystaniem rewersu wirtualnego na gazociągu jamalskim w ramach usługi świadczonej na zasadach ciągłych wzrosła o 3,2 mld m sześc. rocznie (przepustowość ciągła). W ten sposób do Polski można już importować na zasadach ciągłych około 5,5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie z kierunku Niemiec tylko przez punkt Mallnow rewers. Obecnie dodatkowa przepustowość została przydzielona klientom w trybie aukcji na produkty kwartalne, które odbyły się w grudniu 2014 r.

Ponadto na punkcie Mallnow rewers oferowana jest przepustowość na zasadach przerywanych, która pozwala importować do Polski dodatkowo około 2,7 mld m sześc. rocznie w przypadku utrzymywania przepływu gazociągiem jamalskim w kierunku Niemiec.

W wyniku tej zmiany aktualne techniczne możliwości importu gazu do Polski z kierunku zachodniego i południowego wynoszą ponad 90% (wzrost o ponad 20%) naszych potrzeb importowych.
 
GAZ-SYSTEM S.A. został wyznaczony przez Prezesa URE na niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego w listopadzie 2010 roku. Od listopada 2011 roku wolna przepustowość jest udostępniania dla uczestników rynku w ramach usługi przesyłania zwrotnego (rewers wirtualny) realizowanej przy przesyle gazu gazociągiem jamalskim z kierunku wschodniego. Od kwietnia 2014 roku możliwy jest także rewers fizyczny, który pozwala na przesył gazu z kierunku Niemiec do Polski w sytuacji, gdy gazociągiem jamalskim nie jest przesyłany gaz z kierunku wschodniego.  
 
GAZ-SYSTEM S.A. od 2009 roku realizuje inwestycje integrujące polski system przesyłowy z krajami UE zwiększające techniczne możliwości importu gazu do Polski. W 2011 roku zostało wybudowane połączenie Polska – Czechy, rozbudowane połączenie Polska – Niemcy oraz zostały stworzone możliwości importu gazu z kierunku zachodniego z wykorzystaniem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Dzięki temu aktualne techniczne możliwości importu gazu do Polski (poza kierunkiem wschodnim) wynoszą ponad 10 mld m sześc. W 2009 roku Polska mogła importować tylko 1 mld m sześc. gazu z kierunku zachodniego.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.