08.07.2014

Nowy Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

W dniu 7 lipca 2014 r. Walne Zgromadzenie GAZ-SYSTEM S.A. powołało Pana Dariusza Bogdana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki.

Pan Dariusz Bogdan ukończył Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, a następnie studia podyplomowe w zakresie Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Od grudnia 2007 r. do czerwca 2014 r. był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Pełnił także funkcję Przewodniczącego  Komitetu ds. Umów Offsetowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, członka Rady Informatyzacji Państwa oraz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności.

Wcześniej pracował na stanowisku dyrektora Biura IT w Agencji Rynku Rolnego. 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.