05.02.2014

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i GASCADE Gastransport GmbH ogłaszają plan przeprowadzenia dwóch aukcji kwartalnych produktów powiązanych w międzysystemowym punkcie Mallnow

Po zakończeniu rozbudowy stacji pomiarowej Mallnow, od 1 kwietnia 2014 r. możliwe będzie rozpoczęcie świadczenia usługa przesyłania rewersowego na zasadach ciągłych z Niemiec do Polski (tj. z niemieckiego obszaru rynku GASPOOL do Systemu Gazociągów Tranzytowych w Polsce). W związku z tym GAZ-SYSTEM S.A., pełniący funkcję Operatora Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa Zachodnia (występując na platformie PRISMA jako „GAZ-SYSTEM ISO”) oraz niemiecki operator systemu przesyłowego GASCADE, planują udostępnić ciągłą przepustowość powiązaną.

Przepustowość zostanie zaoferowana na platformie PRISMA Primary poprzez aukcję Produktu Powiązanego dla następujących okresów:


• kwartał kwiecień 2014 – czerwiec 2014: 2 917 792 kWh/h (282 677 m3/h wg normy GOST),
• kwartał lipiec 2014 – wrzesień 2014: 2 917 792 kWh/h (282 677 m3/h wg normy GOST).

Rozpoczęcie aukcji planowane jest na dzień 24 lutego 2014 r.

Przepustowość powiązana udostępniana będzie na zasadach opublikowanych w „Terms and Conditions of GASCADE” oraz wynikających z „Regulaminu GAZ-SYSTEM S.A. dotyczącego przeprowadzenia aukcji Produktu Powiązanego w Międzysystemowym Punkcie Mallnow“.

Obecnie „Regulamin GAZ-SYSTEM S.A. dotyczący przeprowadzenia aukcji Produktu Powiązanego w Międzysystemowym Punkcie Mallnow“ jest w trakcie uzgodnienia z Urzędem Regulacji Energetyki. O jego uzgodnieniu uczestnicy rynku zostaną niezwłocznie powiadomieni w odrębnym komunikacie.

Przed rozpoczęciem aukcji, wszystkie strony zainteresowane udostępnianymi przepustowościami powinny zarejestrować się na platformie PRISMA primary oraz uzyskać dopuszczenie do udziału w aukcji przez obydwu operatorów („GAZ-SYSTEM ISO” oraz GASCADE). Rejestracja na platformie PRISMA Primary dla GASCADE będzie możliwa od 10 lutego 2014 r. Możliwość rejestracji na PRISMA Primary dla „GAZ-SYSTEM ISO” dostępna będzie niezwłocznie po zatwierdzeniu Regulaminu przez Urząd Regulacji Energetyki.


W związku z tym, iż w toku aukcji alokowana będzie przepustowość polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, niezbędne jest dokonanie rejestracji na platformie PRISMA primary jako „shipper” dla „GAZ-SYSTEM ISO”. Konieczność ta dotyczy wszystkich użytkowników, również tych, którzy są zarejestrowani na platformie PRISMA primary jako „shipper” dla GAZ-SYSTEM S.A.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad oferowania przepustowości dostępne są tutaj.

 

***
Zlokalizowana na granicy polsko-niemieckiej stacja pomiarowa w Mallnow umożliwia obecnie pomiary przepływów gazu z polskiego odcinka gazociągu jamalskiego w kierunku Niemiec. Po zrealizowaniu dodatkowych inwestycji w systemie GASCADE, możliwy będzie także fizyczny przepływ gazu z kierunku Niemiec do Polski.

Fizyczny rewers na gazociągu jamalskim będzie dodatkowym elementem podwyższającym bezpieczeństwo transportu gazu do Polski z kierunku zachodniego, szczególnie w przypadkach nieoczekiwanych przerw w planowych dostawach gazu z innych kierunków. Dzięki inwestycji na stacji Mallnow usługa przesyłania rewersowego będzie mogła być oferowana na zasadach ciągłych, co zagwarantuje pewność dostaw gazu z kierunku niemieckiego. Dotychczas realizowana usługa rewersu wirtualnego miała charakter usługi przerywanej.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.