16.08.2011

Transport gazu możliwy gazociągiem Polska-Czechy od września 2011 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie z czeską spółką NET4GAS zrealizował projekt nowego połączenia międzysystemowego Polska – Czechy. Nowy interkonektor pozwoli na dostawy gazu z nowego punktu wejścia do polskiego systemu (Cieszyn) o początkowej przepustowości równej ok. 0,5 mld m3/rocznie.
Parametry gazociągu po stronie polskiej:

• Średnica DN 500 mm
• Ciśnienie P= 6,3 MPa
• Długość L= ok. 22 km

Parametry gazociągu po stronie czeskiej:

• Średnica DN 500 mm
• Ciśnienie P= 6,3 MPa
• Długość L= ok. 9,5 km

Oddanie połączenia do eksploatacji początkowo planowano na dzień 1 października 2011, jednak w związku z wcześniejszym zakończeniem budowy po stronie polskiej (wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla stacji pomiarowej w Cieszynie) oraz po stronie czeskiej (odbiory techniczne gazociągu) już we wrześniu 2011 możliwy będzie przesył gazu ziemnego z Czech do Polski. Przepustowość w punkcie wejścia do polskiego systemu przesyłowego została przydzielona w 2009 roku podczas procedury Open Season. Podpisane zostały wtedy umowy o świadczenie usługi przesyłania z trzema firmami, które wzięły udział w procedurze: Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA, Handen Sp. z o.o. oraz KRI S.A.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.