30.06.2011

Uruchomienie procedury rozpatrywania wniosków o usługę przesyłową w nowym punkcie wejścia Cieszyn

W związku ze zbliżającym się terminem uruchomienia nowego punktu wejścia do systemu przesyłowego Cieszyn, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. uprzejmie informuje, że w porozumieniu z Urzędem Regulacji Energetyki planowane jest wyprzedzające uruchomienie procedury rozpatrywania wniosków o usługę przesyłową, realizowaną przez ten punkt.

Wnioski o świadczenie usługi przesyłania będą przyjmowane od dnia 07 lipca 2011r. i rozpatrywane zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej część I – Ogólne warunki korzystania z systemu przesyłowego.

Usługi przesyłania paliwa gazowego z ww. punktu będą realizowane zgodnie z aktualnymi: IRiESP i Taryfą Dla Usług Przesyłania Paliw Gazowych, na zasadach przerywanych z 4 poziomem pewności dostaw, a termin rozpoczęcia ich świadczenia będzie uzależniony od terminu oddania punktu wejścia Cieszyn do użytku.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej www.gaz-system.pl , w zakładce  Projekt wzorcowej umowy o świadczenie usługi przesyłania na warunkach przerywanych udostępniony został wzorzec umowy przesyłowej.

Kontakt:

Małgorzata Polkowska, Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM S.A.
tel. 22 220 15 46
tel. kom. 691 911 217
e-mail: pr@gaz-system.pl 

 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.