Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na  stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzonym w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej.

Na stronach Biuletynu zawarte są informacje wynikające z  „Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej” (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz „Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. (w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej” ( Dz. U. 2007 Nr 10, poz. 68).

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 wyżej wymienionej Ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia  wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej niezawartej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej GAZ-SYSTEM S.A.  Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które prosimy kierować do Redakcji Biuletynu.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl.


Licznik odwiedzin: 191442
data utworzenia: 07.11.2005 14:32
data ostatniej modyfikacji: 04.02.2015 09:19

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.