Zarządzanie jakością

System Zarządzania Jakością obowiązuje w zakresie:

  • obsługi klienta obejmującej w szczególności: udzielanie informacji publicznych, wydawanie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, zawieranie umów o przyłączenie i umów przesyłania paliwa gazowego oraz rozliczanie świadczonych usług,
  • koordynacji i monitorowania przygotowania i realizacji inwestycji budowy terminalu LNG,
  • prac montażowo-spawalniczych przy wykonawstwie i remontach gazociągów wysokiego ciśnienia.

Naszymi celami w zakresie zarządzania jakością są:

  • nawiązywanie ścisłych kontaktów i współpracy z odbiorcami naszych usług w celu jednoznacznej identyfikacji ich potrzeb,
  • spełnianie zidentyfikowanych potrzeb i wymagań klientów poprzez realizację świadomych celów jakościowych przez pracowników spółki,
  • stała współpraca z dostawcami w celu uzyskania możliwości wypełniania wymagań klientów na satysfakcjonującym ich poziomie,
  • zrównoważone podnoszenie potencjału technicznego i zasobów ludzkich w obszarze jakości wykonywanych prac montażowo spawalniczych,
  • świadczenie usług spełniających wymagania ustawowe w zakresie bezpieczeństwa oraz standardów jakości,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zarządzania jakością. 

Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.